Badania aplikacyjne kosmetyków, badania chemii gospodarczej

 

 
  Przeprowadzane przez nas badania chemii gospodarczej są potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa danego wyrobu i świadectwem jego zgodności z obowiązującymi normami europejskimi. Wykonane badania chemii gospodarczej pozwalają również stwierdzić czy określona substancja istotnie działa tak, jak deklaruje jej producent.

Większość wyrobów przed wejściem na rynek musi zostać poddana szczegółowym badaniom, które pozwolą stwierdzić czy stosowanie danego produktu jest bezpieczne oraz czy spełnia on swoje zadanie. Wspomniane badania prowadzone są metodą in vitro tj. w testach aplikacyjnych na skórze człowieka.

Badania aplikacyjne wykonywane są na określonej i odpowiednio dobranej grupie probantów i odbywają się pod nadzorem dermatologa. Celem badań aplikacyjnych jest potwierdzenie właściwości użytkowych poddanej badaniu substancji.

Zapewniamy:
-indywidualny dobór probantów ze względu na specyfikę oraz przeznaczenie badanego produktu,
-ocenę tolerancji skóry na preparat w miejscu jego zastosowania,
-obiektywną ocenę lekarzy i specjalistów nadzorujących przebieg badania,
-indywidualną ocenę każdego uczestnika badania,
-interpretację graficzną, zdjęciową, tabelaryczną.

Badania aplikacyjne polegają na pomiarze najważniejszych parametrów skóry i stanowią podstawę oceny rzeczywistego działania preparatu (podane przez producentów właściwości kosmetyku muszą zostać potwierdzone badaniami – wymóg ten nakłada na nich Rozporządzenie UE 1223/2009).

Badania aplikacyjne możemy podzielić na:
-badania aplikacyjne aparaturowe – pozwalają uzyskać obiektywny, powtarzalny wynik wyrażony konkretną liczbą oraz dostarczają szczegółowych informacji na temat stopnia zmian (poprawy),
-badania aplikacyjne panelowe – dostarczają szczegółowych informacji na temat wrażeń osób badanych związanych z zastosowaniem określonego preparatu (dokonana ocena ma charakter subiektywny i jest uwarunkowana doświadczeniami związanymi z innymi, wcześniej stosowanymi kosmetykami).

Badania aplikacyjne mogą być przeprowadzone zarówno przed wprowadzeniem danego kosmetyku do sprzedaży, jak i wówczas, gdy już funkcjonuje on na rynku i w świadomości konsumentów (w tym drugim przypadku badania aplikacyjne pozwalają m.in. na uzupełnienie informacji w opisie kosmetyku, ulepszenie jego składu, wypracowanie nowej formuły składników, etc.).

Właściwie przeprowadzone badania aplikacyjne:
-umożliwiają opracowanie dokumentacji potwierdzającej deklarowane działanie preparatu na skórę,
-stanowią wskazówkę dla technologów,
-są podstawą planowania strategii marketingowej
-gwarantują właściwy dobór grupy docelowej,
-pozwalają odpowiedzieć na pytanie czy deklarowane działanie kosmetyku pokrywa się z tym, jak rzeczywiście wpływa on na skórę.