Badania mikrobiologiczne i dermatologiczne kosmetyków

 

 
  Działające od 2003 roku na terenie Warszawy Laboratorium Vivendi oferuje kompleksowe badania kosmetyków i chemii gospodarczej. Celem wykonywanych badań kosmetyków jest zagwarantowanie konsumentom bezpieczeństwa ich stosowania oraz (dzięki mnogości i wieloetapowości procedury badawczej) wykluczenia działań niepożądanych i wyeliminowania potencjalnych zagrożeń.

Badania dermatologiczne kosmetyków przeprowadzane są pod kątem właściwości drażniących i alergizujących danego preparatu metodą prób płatkowych, wykonuje się je pod nadzorem dermatologa. Przed przystąpieniem do badania dermatologicznego kosmetyków lekarz ocenia stan skóry osoby badanej, by wykluczyć schorzenia stanowiące przeciwwskazanie do zastosowania preparatu. Wyniki badań dermatologicznych kosmetyków odczytywane są po 48 oraz 72 godzinach od zaaplikowania.

Przed przystąpieniem do badania dermatologicznego kosmetyków każdorazowo sprawdzany jest jakościowy skład receptury. Osoby biorące udział w badaniach dermatologicznych kosmetyków są grupą ochotników dobieranych zgodnie z Deklaracją Helsińską oraz wytycznymi COLIPA.

W ramach badań dermatologicznych kosmetyków oferujemy:
-testy kontaktowe półotwarte,
-testy kontaktowe otwarte,
-testy koszulkowe.

Badania dermatologiczne kosmetyków pozwalają ocenić wpływ danego preparatu na zdrowie człowieka. Badaniu dermatologicznemu może zostać poddany każdy rodzaj kosmetyków tj. kosmetyki hipoalergiczne, kosmetyki dla dzieci, profesjonalne preparaty do gabinetów i salonów fryzjerskich, etc.

Z kolei badania mikrobiologiczne kosmetyków dotyczą badania czystości mikrobiologicznej w wyrobach kosmetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 23.12.2002r (Dz. U. Nr 9 z 2003 r.).

Badania mikrobiologiczne kosmetyków mogą zostać przeprowadzone m.in. w zakresie:
-czystości mikrobiologicznej kosmetyków, surowców zgodnie z Rozporządzeniem do Ustawy o kosmetykach i zaleceniami COLIPA,
-czystości mikrobiologicznej opakowań i innych wyrobów,
-potwierdzenia działania biobójczego kosmetyków,
-badania stabilności mikrobiologicznej kosmetyków po otwarciu (PaO).