Badania porównawcze kosmetyków

 

 
  W celu jak najlepszego poznania właściwości i zalet kosmetyków oraz weryfikacji ich bezpieczeństwa, na producentach spoczywa obowiązek kompleksowego przebadania produktów pod wieloma kątami. Do sprzedaży i użytkowania mogą trafić jedynie te wyroby, które pomyślnie przeszły wymagane badania i analizy. Jedną z metod testowania preparatów są badania porównawcze kosmetyków.

Badanie kosmetyków polega na przeprowadzeniu analizy porównawczej testowanego kosmetyku względem wzorca przedstawionego przez producenta. Porównaniu może zostać poddanych jednocześnie kilka produktów tej samej kategorii (kremy do rąk, do twarzy, balsamy do ciała) lub, przykładowo, zawierających ten sam składnik.

Badania porównawcze kosmetyków służą określeniu różnic pomiędzy testowanymi preparatami. Dzięki nim producent otrzymuje informację, jakie są mocne, a jakie słabe strony jego wyrobu. Tego rodzaju analiza pozwala również określić, w jakim otoczeniu substancji pomocniczych dany składnik surowcowy działa lepiej. Przeprowadzenie badań porównawczych kosmetyków służy także dopracowaniu ich składu, ulepszeniu go oraz redukcji słabych punktów wyrobu, zanim zacznie być produkowany na masową skalę.

Tego rodzaju badania są jednymi z wielu, jakim mogą zostać poddane kosmetyki zanim trafią na rynek. Są bardzo cenne, ponieważ ich wyniki pomagają porównać testowany wyrób do innych kosmetyków, wybranych przez zleceniodawcę badań. Informacje dotyczące badanego produktu (łącznie z wynikami testu) są traktowane jako tajne i objęte klauzulą poufności.