Badanie specjalistyczne - wysoce wiarygodne bad. własności drażniących kosmetyków na błonie kosmówkowo - omoczniowej zarodka jaja kurzego wg metody Luepke'go (bad. alternatywne do bad. na oku królika)


Wszystkie badania i informacje przekazane przez Producentów dotyczące przeprowadzanych testów objęte są całkowitą klauzulą poufności.