Wszystkie badania i informacje przekazane przez Producentów dotyczące przeprowadzanych testów objęte są całkowitą klauzulą poufności.