Fizyko-Chemia
- opracowanie Normy Zakładowej
- zgodność z Normą Zakładową
- kontrola wyrobu przed wprowadzeniem do handlu
- bad. na obecność witamin
- bad. stabilności
- oznaczanie zawartości metali ciężkich


Wszystkie badania i informacje przekazane przez Producentów dotyczące przeprowadzanych testów objęte są całkowitą klauzulą poufności.