Mikrobiologia
- bad. prowadzone zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 23.12.2002 r. (Dz.U. Nr 9 z 27.01.2003 r. poz. 107) i zaleceniami Colipy;
- bad. czystości mikrobiologicznej kosmetyków przeznaczonych do obrotu rynkowego;
- bad. czystości mikrobiologicznej surowców kosmetycznych;
- bad. czystości mikrobiologicznej wybiórczych kosmetyków z aktualnej sprzedaży;
- bad. czystości mikrobiologicznej po otwarciu.


Wszystkie badania i informacje przekazane przez Producentów dotyczące przeprowadzanych testów objęte są całkowitą klauzulą poufności.