Ocena bezpieczeństwa kosmetyku
Od dnia 11 lipca 2013 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych, w szczegółowy raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Osoba wykonująca Ocenę Bezpieczeństwa posiada uprawnienia do sporządzenia raportu.Wszystkie badania i informacje przekazane przez Producentów dotyczące przeprowadzanych testów objęte są całkowitą klauzulą poufności.