Poznaj nas!


Vivendi - testy kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej

Laboratorium Vivendi Sp. z o.o. prowadzi działalność od 2003r. Nadzór nad przebiegiem badań i konsultacje medyczne prowadzi specjalista dermatolog Maria Ewa Młynarczyk. W prowadzeniu badań uczestniczą doświadczeni specjaliści, m.in. w dziedzinie dermatologii, mikrobiologii, chemii, fizyki i immunologi.


Badania laboratoryjne wykonujemy zgodnie z obowiązującymi Normami Polskimi i Unii Europejskiej, przestrzegając zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. W przeprowadzanych badaniach posługujemy się:

- Normą PN-EN ISO/IEC 17025
- Rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 04.06.2003r.

 
 

     

O firmieVivendi Sp. z o.o.

ul. Madalińskiego 23a m.74, 02-513 Warszawa
tel/fax: (22) 853 33 42


 

REGON: 015623548
NIP: 521-32-72-535
 

Skontaktuj się z nami!
(22) 853 33 42

Oddaj swój Produkt do obowiązkowych testów zgodnych z normami Unii Europejskiej.